รีวิว IT04-เครื่องมือวัดอุณหภูมิ GM700 – Digital Infrared Thermometer -50 to 700C

IT04-เครื่องมือวัดอุณหภูมิ GM700 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง ติดลบ 50

องศาเซลเซียส ถึง 700 องศาเซลเซียส หรือ ติดลบ 58 องศาฟาเรนไฮน์ ถึง

1,292 องศาฟาเรนไฮน์

ซึ่งวิธีการเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮน์นั้นปุ่มปรับจะอยู่ที่ด้านใน

ฝาใส่แบตเตอรี่ คือให้เปิดฝาใส่แบตเตอรี่ออกมาแล้วค่อยเลื่อนปรับ(ตามภาพ)

it04iIT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 หน้าจอมีแสง Backlight

และมีจุดเลเซอร์ออกมายังจุดที่ยิงวัดด้วย วิธีการเปิดหรือปิดแสงหน้าจอ

(แสง Backlight) และจุดเลเซอร์คือ ให้กดเลือกที่ปุ่มสีเหลืองบนขวาสุด

ก็จะเป็นการเลือกเพื่อให้เปิดแสงไฟหน้าจอ(แสง Backlight) และจุดเลเซอร์ได้

it04j

สรุปความสามารถของ IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 คือ

1. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถปรับค่า EMS หรือค่า Emissivity

ของวัตถุสิ่งของได้ คือจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.00 แล้วแต่วัตถุนั้น ๆ

จะดูดกลืนค่าความร้อนได้มากเพียงใด แต่โดยทั่ว ๆ ไปจะตั้งไว้ที่มาตรฐานที่

0.95 หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ 95 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง  วิธีการปรับตั้งค่า EMS ก็คือ

ให้กดไปที่ปุ่ม Mode กดไปเรื่อย ๆ จนเจอตัวอักษร EMS กระพริบ ๆ

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET(ปุ่มบนซ้าย) 1 ครั้ง และเลือกไปที่ลูกศรขึ้น – ลง

(ปุ่มล่างซ้ายหรือปุ่มล่างขวา) จนได้ค่า EMS ที่ท่านต้องการ เป็นอันใช้งานได้

2. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิสูงสุดที่มัน Scan ได้

โดยมันจะค้างค่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่มันอ่านค่าได้ไว้บนหน้าจอเสมอ

วิธีการวัดเช่นนี้ท่านจะต้องวัดแบบที่เรียกว่าวัด Scan

วิธีการก็คือให้กดปุ่มไกปืนค้างไว้อย่าปล่อยมือออก

จากนั้นให้กวาดการวัดไปให้ทั่ว ๆ จุดที่จะวัด ท่านจะสังเกตุเห็นว่าตัวเลขหน้าจอ

(ตัวเลขด้านล่าง) จะค้างค่าสูงสุดที่มันวัดได้เสมอ

จากนั้นจึงค่อยปล่อยมือออกจากไกปืน ยกตัวอย่างเช่น ท่านต้องการวัดแบบ

Scan บางส่วนของร่างกายเช่นท่อนแขนก็ให้ท่านเลือกไปที่ปุ่ม Mode

แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า MAX กระพริบ ๆ อยู่

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET ก็เป็นอันใช้งานได้

3. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ หGM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่มัน Scan ได้เช่นกัน

วิธีการก็ให้ท่านเลือกไปที่ปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า

MIN กระพริบ ๆ อยู่ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET 1 ครั้งก็เป็นอันใช้งานได้

4. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่มัน Scan ได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านต้องการจะวัดอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

เช่น ท่อนแขน ก็ให้ท่านกดปุ่มไกปืนค้างไว้แล้วไล่วัดไปเรื่อย ๆ

ปืนจะเฉลี่ยอุณหภูมิของท่อนแขนท่านให้เอง วิธีการจะทำเช่นนั้นได้ก็คือ

ให้ท่านกดปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า AVG กระพริบ ๆ

อยู่ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET 1 ครั้งก็เป็นอันใช้งานได้

5.IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างจุดสองจุดที่

มัน Scan ได้ ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิที่แตกต่างกันบนแขนข้างเดียวกัน

วิธีใช้งานก็คือ ให้ท่านกดปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า

DIF กระพริบ ๆ อยู่ หลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม SET 1 ครั้งก็เป็นอันใช้งานได้

สามารถนำไปตรวจวัดได้เลย

6.IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตั้งให้มันร้องเมื่ออุณหภูมิที่ตรวจวัดอยู่สูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ เช่น ถ้าหากตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่ 20 องศาเซลเซียส

เมื่อใดก็ตามที่ปืนวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 20

องศาเซลเซียสปืนวัดอุณหภูมิรุ่นนี้จะร้องขึ้นมา 3

ครั้งเป็นการเตือนให้ทราบว่าอุณหภูมิที่วัดได้ตอนนี้อยู่สูงกว่าจุดที่ท่านตั้งไว้

วิธีการจะทำเช่นนั้นได้ก็คือให้กดปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ

จนเจอคำว่า HAL กระพริบ ๆ อยู่ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET 1 ครั้ง

แล้วให้ท่านกดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง(ปุ่มสีเทาล่างซ้ายหรือล่างขวา)

เลือกไปเรื่อย ๆ จนได้ค่าอุณหภูมิที่ต้องการ ก็เป็นอันใช้งานได้

7. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตั้งให้มันร้องเมื่ออุณหภูมิที่ตรวจวัดอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ วิธีการก็ให้ทำเช่นเดียวกับข้อ 6. คือกดปุ่ม Mode แล้วกดเลือกไปเรื่อย ๆ

จนเจอคำว่า LAL กระพริบ ๆ อยู่ กดปุ่ม Set 1 ครั้ง แล้วให้ท่านกดปุ่มลูกศร ขึ้น

หรือ ลง(ปุ่มสีเทาล่างซ้ายหรือล่างขวา) เลือกไปเรื่อย ๆ

จนได้ค่าอุณหภูมิที่ต้องการ ก็เป็นอันใช้งานได้

8.IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถเก็บค่าที่มันวัดได้

วิธีการใช้งานก็คือให้ท่านเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดเสียก่อน(ลบทิ้งให้หมด)

โดยกดปุ่มบนกลาง(ปุ่ม STO/CAL) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ท่านจะได้ยินเสียง

บี๊บ ยาว ๆ ดังขึ้น 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม Mode

แล้วให้ท่านกดเลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า STO กระพริบ ๆ อยู่ ก็ให้ท่านกดปุ่ม

SET 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ท่าน ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตามปกติ

แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านตรวจวัดแล้วต้องการจะเก็บข้อมูลไว้ก็ให้ท่านกดไปที่

ปุ่มบนกลาง(ปุ่ม STO/CAL) 1 ครั้ง(ถ้าท่านไม่ต้องการจะเก็บก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้)

ปืนวัดอุณหภูมิจะบันทึกค่าอุณหภูมิที่ท่านต้องการเก็บไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

วิธีการเลือกดูค่าอุณหภูมิที่ท่านบันทึกไว้คือ รอให้ปืนวัดอุณหภูมิปิดเครื่องก่อน

จากนั้นให้กดปุ่มไกปืนเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่มบนกลาง

(ปุ่ม STO/CAL) ท่านก็จะเห็นค่าอุณหภูมิที่ท่านบันทึกค่าไว้ปรากฎขึ้นมา

(กดไปเรื่อย ๆ ก็จะเห็นค่าที่บันทึกต่อ ๆ มานั่นเอง)

วิธีคาลิเบรต พีเอชมิเตอร์รุ่น PH8685

วิธีคาลิเบรต พีเอชมิเตอร์รุ่น PH8685

 ตามภาพให้เทน้ำยาคาลิเบรตพีเอช 7.0 ลงไปในภาชนะก่อน

หลังจากนั้นให้นำพีเอชมิเตอร์ มาเปิดเครื่องและจุ่มลงไปในภาชนะ

ph03 cal3

ลองตรวจสอบดูว่าเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meterอ่านค่าได้ 4.0 หรือไม่

ถ้าอ่านได้ตรงหรือใกล้เคียงก็ไม่จำเป็นต้องคาลิเบรต

แต่ถ้าไม่ตรงก็ให้คาลิเบรตโดยทำดังนี้ครับ

ph03 cal4
ให้กดปุ่มกลาง หน้าจอจะขึ้นคำว่า Cal

หลังจากนั้นพีเอชมิเตอร์จะดำเนินการคาลิเบรตให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งตามปกติแล้วถ้าเป็นพีเอชมิเตอร์รุ่นอื่น มันจะมีปุ่มกดขึ้นและปุ่มกดลง

ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องอ่านค่าไม่ได้ตามน้ำยาคาลิเบรตนี้ คือ 4.0

ต้องใช้มือปรับเองโดยกดปุ่ม ขึ้นหรือลง

แต่เครื่องนี้ไม่ต้องทำเพราะมันจะทำงานให้เอง หลังจากนั้นเครื่อง

จะขึ้นคำว่า En


ph03 cal5

ก็เป็นอันจบขั้นตอนคาลิเบรต

การติดตั้ง Line 2 ID ใน 1 เครื่อง Android 5 Lollipop

การติดตั้ง Line 2 ID ใน 1 เครื่อง Lollipop

เดี๋ยวนี้ หลายคนมีโทรศัพท์มากกว่า 1 หมายเลข เพื่อแยกประเภทของผู้ติดต่อด้วย เช่น เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

นอกจากนั้นก็ถือโอกาศแยกโปรแกรมแชท เช่น Line ไว้คนละเครื่อง

Line logo

เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีโทรศัพท์ 2 ซิมออกมามาก ทำให้สามารถเลือกที่จะพกโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว แต่ใช้ 2 เบอร์ใด้

2 sim tray

 

คราวนี้ ก็สดวกสบาย พกเครื่องเดียว แต่ชีวิต ไม่ง่ายอย่างนั้น คือ Line ไม่ยอมให้ลง 2 ID ในเครื่องเดียวกัน

อ้าว แล้วต้องพก 2 เครื่องอยู่ดีเหรอ หากต้องใช้ Line 2 ID

โชคดี ทีมีคนใจดี หาวิธี แก้ใขให้ โดยออก Line สี มา

Line colors

โดยเราสามารถไปดาวน์โหลด ไฟล์ APK Line สี มาติดตั้งเพิ่มจาก Line เขึยว ต้นฉบับ

วิธีทำ และ ดาวน์โหลด ตามลิ้งค์นี้เลยครับ

http://www.appdisqus.com/2015/06/11/line-red-blue-purple-green-apk.html

สำหรับ คนที่ใช้ Android 4 ลงมา ส่วนใหญ่ ทำแล้ว ไม่มีปัญหา ใช้งานได้เลยครับ

android-kitkat

แต่ตอนนี้ โทรศัพท์ รุ่นใหม่ๆ ออกมาเป็น Android 5 lollipop กันแล้วครับ

android5.0-lollipop

คนที่ใช้ Lollipop ลองไปเพิ่ม Line สี จาก Line เขียว ที่มีอยู่เดิม จะเจอปัญหาคือ install ไฟล์ APK แล้ว ดูเหมือนจะติดตั้งใด้ แต่สุดท้ายแล้วจะขึ้นว่า Application not installed

อ้าวชีวิตไม่ง่ายอีกแล้ว

แสดงว่า LIne เขียว ไม่ยอมรับ Line สีอื่น ดังนั้น ต้อง uninstall Line เขียว ออกก่อนครับ แล้วติดตั้ง Line สีอื่นเข้าไป

กรณีของผม ติดตั้ง Line สีม่วงเช้าไปก่อน

แล้วทดลอง ติดตั้ง Line สีอื่นตาม

เท่าที่ลอง ติดตั้ง Line สีฟ้า ตามไม่ใด้ ครับ

แต่ติดตั้ง Line สีแดง ตามใด้ ดังรูป

line 2 id‏
line 2 id‏

จากการทดสอบการใช้งาน มีข้อจำกัด หรือปัญหาดังนี้

  1. ใช้โหมดวิดีโอไม่ใด้
  2. ใช้ Line Note ไม่ใด้
  3. Line สีแดง มักจะเด้งออก

อย่างอื่น ปกติ

คงมีปัญหาแบบเดียวกับ Android version ที่ต่ำกว่า Lollipop ครับ

หากต้องการ ใช้งานแบบไม่มีข้อจำกัด ก็ลง Line เขียว แบบเต็ม 1 ตัว แล้ว ตามด้วย Line Lite ก็ได้ครับ ตามรูปนี้

Line lite
Line lite

โดย จะมีข้อจำกัดเฉพาะ Line Lite ส่วน Line เขียว จะใช้งานได้ตามปกติครับ