รีวิว IT04-เครื่องมือวัดอุณหภูมิ GM700 – Digital Infrared Thermometer -50 to 700C

IT04-เครื่องมือวัดอุณหภูมิ GM700 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง ติดลบ 50 องศาเซลเซียส ถึง 700 องศาเซลเซียส หรือ ติดลบ 58 องศาฟาเรนไฮน์ ถึง 1,292 องศาฟาเรนไฮน์

IT04-เครื่องมือวัดอุณหภูมิ GM700 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง ติดลบ 50

องศาเซลเซียส ถึง 700 องศาเซลเซียส หรือ ติดลบ 58 องศาฟาเรนไฮน์ ถึง

1,292 องศาฟาเรนไฮน์

ซึ่งวิธีการเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮน์นั้นปุ่มปรับจะอยู่ที่ด้านใน

ฝาใส่แบตเตอรี่ คือให้เปิดฝาใส่แบตเตอรี่ออกมาแล้วค่อยเลื่อนปรับ(ตามภาพ)

it04iIT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 หน้าจอมีแสง Backlight

และมีจุดเลเซอร์ออกมายังจุดที่ยิงวัดด้วย วิธีการเปิดหรือปิดแสงหน้าจอ

(แสง Backlight) และจุดเลเซอร์คือ ให้กดเลือกที่ปุ่มสีเหลืองบนขวาสุด

ก็จะเป็นการเลือกเพื่อให้เปิดแสงไฟหน้าจอ(แสง Backlight) และจุดเลเซอร์ได้

it04j

สรุปความสามารถของ IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 คือ

1. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถปรับค่า EMS หรือค่า Emissivity

ของวัตถุสิ่งของได้ คือจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.00 แล้วแต่วัตถุนั้น ๆ

จะดูดกลืนค่าความร้อนได้มากเพียงใด แต่โดยทั่ว ๆ ไปจะตั้งไว้ที่มาตรฐานที่

0.95 หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ 95 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง  วิธีการปรับตั้งค่า EMS ก็คือ

ให้กดไปที่ปุ่ม Mode กดไปเรื่อย ๆ จนเจอตัวอักษร EMS กระพริบ ๆ

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET(ปุ่มบนซ้าย) 1 ครั้ง และเลือกไปที่ลูกศรขึ้น – ลง

(ปุ่มล่างซ้ายหรือปุ่มล่างขวา) จนได้ค่า EMS ที่ท่านต้องการ เป็นอันใช้งานได้

2. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิสูงสุดที่มัน Scan ได้

โดยมันจะค้างค่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่มันอ่านค่าได้ไว้บนหน้าจอเสมอ

วิธีการวัดเช่นนี้ท่านจะต้องวัดแบบที่เรียกว่าวัด Scan

วิธีการก็คือให้กดปุ่มไกปืนค้างไว้อย่าปล่อยมือออก

จากนั้นให้กวาดการวัดไปให้ทั่ว ๆ จุดที่จะวัด ท่านจะสังเกตุเห็นว่าตัวเลขหน้าจอ

(ตัวเลขด้านล่าง) จะค้างค่าสูงสุดที่มันวัดได้เสมอ

จากนั้นจึงค่อยปล่อยมือออกจากไกปืน ยกตัวอย่างเช่น ท่านต้องการวัดแบบ

Scan บางส่วนของร่างกายเช่นท่อนแขนก็ให้ท่านเลือกไปที่ปุ่ม Mode

แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า MAX กระพริบ ๆ อยู่

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET ก็เป็นอันใช้งานได้

3. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ หGM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่มัน Scan ได้เช่นกัน

วิธีการก็ให้ท่านเลือกไปที่ปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า

MIN กระพริบ ๆ อยู่ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET 1 ครั้งก็เป็นอันใช้งานได้

4. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่มัน Scan ได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านต้องการจะวัดอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

เช่น ท่อนแขน ก็ให้ท่านกดปุ่มไกปืนค้างไว้แล้วไล่วัดไปเรื่อย ๆ

ปืนจะเฉลี่ยอุณหภูมิของท่อนแขนท่านให้เอง วิธีการจะทำเช่นนั้นได้ก็คือ

ให้ท่านกดปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า AVG กระพริบ ๆ

อยู่ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET 1 ครั้งก็เป็นอันใช้งานได้

5.IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างจุดสองจุดที่

มัน Scan ได้ ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิที่แตกต่างกันบนแขนข้างเดียวกัน

วิธีใช้งานก็คือ ให้ท่านกดปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า

DIF กระพริบ ๆ อยู่ หลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม SET 1 ครั้งก็เป็นอันใช้งานได้

สามารถนำไปตรวจวัดได้เลย

6.IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตั้งให้มันร้องเมื่ออุณหภูมิที่ตรวจวัดอยู่สูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ เช่น ถ้าหากตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่ 20 องศาเซลเซียส

เมื่อใดก็ตามที่ปืนวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 20

องศาเซลเซียสปืนวัดอุณหภูมิรุ่นนี้จะร้องขึ้นมา 3

ครั้งเป็นการเตือนให้ทราบว่าอุณหภูมิที่วัดได้ตอนนี้อยู่สูงกว่าจุดที่ท่านตั้งไว้

วิธีการจะทำเช่นนั้นได้ก็คือให้กดปุ่ม Mode แล้วกดปุ่มนี้เลือกไปเรื่อย ๆ

จนเจอคำว่า HAL กระพริบ ๆ อยู่ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET 1 ครั้ง

แล้วให้ท่านกดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง(ปุ่มสีเทาล่างซ้ายหรือล่างขวา)

เลือกไปเรื่อย ๆ จนได้ค่าอุณหภูมิที่ต้องการ ก็เป็นอันใช้งานได้

7. IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถตั้งให้มันร้องเมื่ออุณหภูมิที่ตรวจวัดอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้ วิธีการก็ให้ทำเช่นเดียวกับข้อ 6. คือกดปุ่ม Mode แล้วกดเลือกไปเรื่อย ๆ

จนเจอคำว่า LAL กระพริบ ๆ อยู่ กดปุ่ม Set 1 ครั้ง แล้วให้ท่านกดปุ่มลูกศร ขึ้น

หรือ ลง(ปุ่มสีเทาล่างซ้ายหรือล่างขวา) เลือกไปเรื่อย ๆ

จนได้ค่าอุณหภูมิที่ต้องการ ก็เป็นอันใช้งานได้

8.IT04-เครื่องมือวัดอุณภูมิ GM700 สามารถเก็บค่าที่มันวัดได้

วิธีการใช้งานก็คือให้ท่านเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดเสียก่อน(ลบทิ้งให้หมด)

โดยกดปุ่มบนกลาง(ปุ่ม STO/CAL) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ท่านจะได้ยินเสียง

บี๊บ ยาว ๆ ดังขึ้น 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม Mode

แล้วให้ท่านกดเลือกไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า STO กระพริบ ๆ อยู่ ก็ให้ท่านกดปุ่ม

SET 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ท่าน ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตามปกติ

แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านตรวจวัดแล้วต้องการจะเก็บข้อมูลไว้ก็ให้ท่านกดไปที่

ปุ่มบนกลาง(ปุ่ม STO/CAL) 1 ครั้ง(ถ้าท่านไม่ต้องการจะเก็บก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้)

ปืนวัดอุณหภูมิจะบันทึกค่าอุณหภูมิที่ท่านต้องการเก็บไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

วิธีการเลือกดูค่าอุณหภูมิที่ท่านบันทึกไว้คือ รอให้ปืนวัดอุณหภูมิปิดเครื่องก่อน

จากนั้นให้กดปุ่มไกปืนเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่มบนกลาง

(ปุ่ม STO/CAL) ท่านก็จะเห็นค่าอุณหภูมิที่ท่านบันทึกค่าไว้ปรากฎขึ้นมา

(กดไปเรื่อย ๆ ก็จะเห็นค่าที่บันทึกต่อ ๆ มานั่นเอง)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *