เครื่องตรวจโลหะ

เครื่องตรวจหาโลหะ

Metal Scanner

เครื่องตรวจหาโลหะใช้ในงานประยุกต์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตรวจหาอาวุธ ในโรงงาน สถานบันเทิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *