การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น HTC-1 และ HTC-2

THERMO-HYGROMETER HTC-1 and HTC-2

HTC-1 displays Current temperature, relative humidity, and current time-all at once on a large numeral LCD display. The unit also, offers the current Date and Day at the push of button

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

การใช้งาน

1 ปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา
2 ปุ่มใช้งาน
-(MODE) : ใช้ในการเข้าสู่โหมดตั้งเวลา วัน เดือน
-(ADJ) : ใช้ในการปรับค่าในการตั้งเวลา วัน เดือน
-(MEMORY) : ใช้ในการดูค่าต่ำสุด สูงสุด ของค่าที่อ่านได้
-(RESET) ด้านหลังเครื่อง : ใช้ในการเคลียร์ค่าต่างๆที่ตั้งไว้ และ ค่าสูงสุด ต่ำสุด ที่บันทึก
3 กดปุ่ม MODE ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หลังจากนั้นตัวเลขหน้าจอจะกระพริบเพื่อให้ปรับค่านาที โดยกดปุ่ม ADJ และ กด Mode อีกครั้งหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว หน้าจอก็จะกระพริบในส่วนของ ชั่วโมง , โหมดแสดงเวลา , เดือนและวันที่ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามกรับวนการดังกล่าว
4 ในสภาวะอ่านค่าปกติ (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าการเตือน (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE ค้างอีก 2 วินาที หลังจากนั้นก็สามารถตั้งเวลาการเตือนเหมือนกับข้อ 3
5 หากเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เครื่องไม่ถูกตั้งค่า โดยการกดปุ่มไดๆเลย เครื่องจะกลับปสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติภายใน 1 นาที
6 ในสภาวะเครื่องอยู่ในโหมดการวัดค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื่อดูวันที่ และ เดือน หลังจากนั้นเครื่องจะกลับมาสู่ในโหมดการวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที
7 กดปุ่ม MEMORY 1 ครั้งเพื่อดูค่าสูงสุด กดอีก 1 ครั้งเพื่อดูค่าต่ำสุด และ หากกดค้างไว้ 2 วินาที เครื่องจะทำการเคลียร์ค่าที่บันทึก

Refractometer เครื่องวัดความหวาน 0-20% บริกซ์ Brix

เครื่องวัดความหวาน 0-20% บริกซ์ Brixสำหรับใช้กันอย่างแพร่หลายในทดสอบน้ำตาลผลไม้

เช่น เมล่อน แคนตาลูป แตงโม มะม่วง ส้ม รวมถึงเครื่องดื่มและอาหาร น้ำผลไม้,นมถั่วเหลือง,นมวัว,ไวน์,น้ำผึ้งฯลฯ

ใช้การหักเหของแสงจากปริซึมเพื่ออ่านค่าในสเกล ซึ่งค่าการหักเหของแสงจะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในของเหลว

รวมทั้งประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม น้ำหล่อเย็นจะช่วยให้ในการบำรุงรักษาของ CNC

คุณสมบัติ:

-การวัดค่า : 0 – 20% Brix
-ความถูกต้อง: ± 0.15%
-ช่วงชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ: 10 degree ~30 degree (50 -Fahrenheit~86 Fahrenheit)
-ช่วงค่า: 0.2% Brix

ประกอบด้วย:

1x เครื่องวัดความหวาน
1x ผ้าเช็ด
1x หลอดหยด
1x ไขควง
1x กล่องเก็บเครื่องมือ
1x คู่มือ

This refractometer is design according to the principle that different concentrations liquid have different refractive index ,with quick and accurate characteristics.

Automatic temperate compensation, the temperature of the water sample will not effect the reading.

Aluminium construction heavy-duty and Light weight, small volume, convenient to carry. Soft silicone handle provides good touching feeling.

High definition eyepiece give your a broader view and make your can read more accurately.

Complete with a soft sponge protective carrying case, a pipette and a mini-screwdriver for easy calibration.

Widely used to test Juice,Soybean milk,Milk,wine, beverage, fruit and honey etc.

Specifications:

Measuring Range : w/w 0-20%
Minimum Divisions : w/w 1%
Accuracy : +/- 1%
Length : 16CM
Weight:109G
Heavy duty (Durable Aluminium)

Package Included:

1 x Sweetness Test Refractometer
1 x Pipette
1 x Wipe Cloth
1 x Mini Screwdriver
1 x Protective Carrying Case
1 x Operations Manual