ประโยชน์ของการติดบาร์โค้ด (barcode) มาตรฐานกับตัวสินค้า

บาร์โค้ด
บาร์โค้ด

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้า มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

1. ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาการทำงาน การซื้อขายสินค้า จะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้าคงคลัง

2. ง่ายต่อระบบสินค้าคงคลัง คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอร์ จะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ จึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใด

3. ยกระดับมาตรฐานสินค้า การระบุบาร์โค้ดแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตแต่ละราย ทำให้ผู้ผลิต คำนึงถึงการปรับปรุงคุณภาพ สินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสินค้า และสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการแสดงข้อมูลสินค้า

4. สร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศ บาร์โค้ดมาตรฐานสากลเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสินค้าที่เชื่อถือได้ การมีเลขหมายประจำตัวสินค้า ทำให้ผู้สนใจสามารถทราบถึงแหล่งผู้ผลิต และติดต่อซื้อขายกันได้สะดวกโดยตรง รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการ ซัพพลายเชน โดยการใช้ข้อมูลจากบาร์โค้ดมาตรฐานสากล

5.เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการ Supply Chain โดยการใช้ข้อมูลจากบาร์โค้ดมาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลทางการผลิต การค้าได้ทันที และถูกต้องแม่นยำ ทำให้สามารถตัดสินใจวางแผนบริหารงานด้านการผลิต สินค้าคงคลัง ด้านการขนส่ง การจัดซื้อ และการตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เปิดร้านขายของ จะเริ่มใช้ Barcode เริ่มอย่างไรดี ต้องมีอะไรบ้าง

จะเปิดร้านขายของ จะเริ่มใช้ บาร์โค้ดจะเริ่มอย่างไรดี ต้องมีอะไรบ้าง
หลักๆ เลย ต้องมี คือ Hardware (ฮาร์ดแวร์) และ Software (ซอฟแวร์)

Hardware (ฮาร์ดแวร์) ได้แก่อุปกรณ์พื้นฐานอย่างน้อยต้องมี คือ เครื่องสแกนบาร์โค๊ด และ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็เพียงพอแล้ว

ส่วนที่ อาจมีเพิ่มเติม คือ ลิ้นชักเก็บเงิน,ปรินเตอร์ สำหรับปริ๊นสลิป, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พวกนี้ แล้วแต่พิจารณา เพิ่มเติมภายหลังก็ได้

รายละเอียดของอุปกรณ์พอจะอธิบายคร่าวๆได้ดังนี้
1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือ สแกนเนอร์ จะมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบ มีสายและไร้สาย มือจับ ตั้งโต๊ะ แล้วแต่ความสะดวกของการใช้งาน
ราคา มีตั้งแต่ หลักพัน – ไปจนถึงหลักหมื่น
2. ลิ้นชักเก็บเงิน จะต้องดูในเรื่อง ขนาดหน้ากว้าง การแบ่งช่องเก็บเงิน คุณภาพวัสดุ การเชื่อมต่อกับเครื่องขาย หรือ ปริ๊นเตอร์ และ ระบบความปลอดภัย
3.เครื่องพิมพ์สลิป จะมีอยู่สองแบบ ตามประเภทการทำงานคือ
3.1 แบบใช้กระดาษความร้อน หรืแ แบบ เทอร์มอล ประเภทนี้จะมีข้อดี คือ พิมพ์เร็ว เงียบ อายุการใช้งานนานมากและ ไม่ต้องการในส่วนของหมึกพิมพ์ ข้อเสียคือ อายุของใบเสร็จจะอยุ่ได้ 3-6 เดือนก็จะเลือนหายไป และ ไม่มีระบบเก็บสำเนา
3.2 แบบด็อตแมทริก หรือ แบบหัวเข็ม ข้อดีของปริ๊นเตอร์ประเภทนี้คือสามารถพิมพ์เก็บสำเนาได้ในตัวโดยใช้กระดาษเคมี 2-3 ชั้นได้ในบางรุ่นจะมี โรลเก็บภายในตัวเครื่องได้ ข้อเสียอันเนื่องมาจากใช้ระบบเข็มคือ การเสื่อมสภาพเร็วกว่าและจำเป็นต้องใช้หมึกพิมพ์ในการใช้งาน ทำให้สิ้นเปลืองมากกว่า
ด้าน Software (ซอฟแวร์) นั้นจะมีมากมายหลากหลายตามประเภทธุรกิจ ซึ่งจะมีทั้งของฟรี โปรแกรมสำเร็จรูป และ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ในส่วน ของฟรีแต่อาจจะมีกาจจำกัดในบ้างส่วน และอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์เสียที่เดียว

ส่วนโปรแกรมสำเร็จรูปก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการติดตั้งและบริการหลังการขายเพราะโดยมากโปรแกรมแบบนี้จะขายขาดให้ไปศึกษาวิธีการใช้งานเองโดยมีคู่มือมาให้

และอีกประเภทคือแบบพัฒนาให้ซึ่งแบบนี้จะตรงกับการใช้งานของเราที่สุดเพราะสามารถปรับแต่งจนตรงความต้องการได้มากที่สุดและจะมีบริการหลังการขายเพราะจำเป็นต้องมีการการประกันในเรื่องซอฟแวร์อยู่แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะเหมือนการจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนและปรับแต่งขึ้นมาใหม่ให้เราคนเดียวแต่ทั้งนี้โปรแกรมจะถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของโปรแกรม เช่น ขายหน้าร้านได้ หน้าจอสวยงาม ใช้งานง่าย มีระบบจัดสต็อกสินค้า มีรีพอร์ตที่ดี มีการใช้งาน
ระบบเครื่อข่ายได้ ก็อาจจะมีราคาสูงกว่าโปรแกรมที่ ทำงานได้น้อยกว่าหรือมีส่วนประกอบของโปรแกรมน้อยกว่า เป็นต้น
อีกทั้งโปรแกรมที่ดีควรจะสามารถตอบโจทย์เราให้ได้มากที่สุดไม่ผูกขาดการใช้งานร่วมกับ Hardware สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้และมีบริการหลังการขาย หรือ เซอร์วิสที่ดี มีการรับประกันงานหรือ ซอฟแวร์ เป็นต้น

การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดกับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดกับคอมพิวเตอร์

บทความนี้เกี่ยวข้องกับแล็ปท็อป แต่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปใด้
ขั้นตอน

USB notebook
1 ตรวจสอบชนิดของพอร์ต USB ที่แล็ปท็อปของคุณมี หากมีพอร์ต USB มาตรฐานแล้วคุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์โดยตรงกับแล็ปท็อปของคุณ ถ้ามี USB port ขนาดเล็กหรือมินิพอร์ต USB คุณจะต้องอะแดปเตอร์

OS windows

2 เปิดเครื่อง บูตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของคุณ

USB

3 เสียบสแกนเนอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB
Windows จะตรวจจับเครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์อัตโนมัติ หรือหากไม่เจอจะขึ้น “unknown human HID device” อย่างไรก็ตาม Windows มีไดรเวอร์ที่ฝังอยู่ รอให้การติดตั้งไดรเวอร์ทำงานด้วยตัวเอง

Notepad

4 เมื่อเสร็จแล้วเปิดโปรแกรม Notepad และสแกนบาร์โค้ด หากติดตั้งไดรเวอร์อัตโนมัติอย่างถูกต้องแล้ว บาร์โค้ดจะแสดงที่ตำแหน่งคอเซอร์

คำเตือน
ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ในกรณี ไม่ปล่อยให้ลง Driver เสร็จสมบูรณ์ แล้วทำการสแกนบาร์โค้ดสแกนเนอร์เลย หรือ ถอดปลั๊กเครื่องอ่านบาร์โค้ดก่อนที่จะติดตั้งเสร็จ Windows จะแสดง “unknown USB device” ที่ device manager

Cr : http://www.richmoto.net/