Hygro-Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบแขวนหรือตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น แบบแขวนหรือตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ที่ถูกต้อง ควรวัด ควบคู่กับความชื้น (Humidity) ด้วย เนื่องจาก  เปอร์เซ็นต์ความชื้น บ่งบอกถึงความสบายตัวหรือไม่สบายตัวได้ เมื่อเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาก ความเหนียวเหงื่อจะออกมากเพราะความสามารถในการระเหยของเหงื่อจากร่างกายสู่อากาศจะสู้อากาศที่ความชื้นต่ำ ๆ ไม่ได้ ซึ่งเรียกว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

ยิ่งความชื้นสัมพัทธ์มากขึ้นเท่าไรความไม่สบายตัวจะยิ่งมากขึ้น ค่าที่เป็นไปได้มากที่สุดของความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity คือ 100% ซึ่งถ้าความชื้นสัมพัทธ์ขึ้นถึงจุดนี้ ในอุณหภูมิหนึ่ง เช่น ที่อากาศอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 100 % จุดนี้ในภาษาอังกฤษเรียกจุด Dew Point ในภาษาไทยเรียกจุดหยดน้ำค้าง หมายถึง จุดที่อากาศไม่สามารถรับไอน้ำได้อีกต่อไป เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือจะต้องมีไอน้ำบางส่วนควบแน่นออกมาเป็นน้ำ เรียกเข้าใจง่าย ๆ คือ จุดที่ฝนจะตกนั่นเอง

จุด Dew Point ที่อุณหภูมิต่ำ ๆ หมายถึงจุดที่ หิมะตก น้ำค้างแข็ง ฯลฯ

ยกตัวอย่างง่าย ๆ กับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์ได้ดังนี้ ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 0 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ร่างกายรับรู้หรือมีความรู้สึกถึงอุณหภูมิของอากาศที่ 21 องศาเซลเซียส (อากาศแห้งความชื้นน้อย การขับเหงื่อดี ร่างกายมนุษย์รับรู้กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากการกระจายส่งผ่านความร้อนในร่างกาย การระเหยของเหงื่อมากกว่าอุณหภูมิภายนอก)

ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียสเท่ากัน แต่วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์จะทำให้ร่างกายรับรู้มีความรู้สึกว่าอยู่ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

ความชื้น 0 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์มีผลเช่นกันต่อสิ่งของ สิ่งปลูกสร้าง เช่นที่อุณหภูมิสูง ๆ แต่วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้น้อย ๆ หมายถึงน้ำจะระเหยได้เร็ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ น้ำบนพื้นดินระเหยเร็วขึ้น เสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งไวขึ้น อุปกรณ์ไม้ที่ถูกทาสีไว้ที่โอกาสที่สีจะแตก หลุดเสียหายได้

แต่ที่อุณหภูมิสูง และ ความชื้นสัมพัทธ์ มากด้วย การระเหยของน้ำจะไม่ดี ทำให้มีผลต่อการเกิดเชื้อราได้สร้างความเสียหายกับสิ่งของได้

ดังนั้นในสถานที่สำคัญ ๆ เช่นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ราคาแพง ห้องผ่าตัด หรือสถานที่ที่ต้องการความละเอียดอ่อนในการดูแลรักษา จะต้องมีเครื่องควบคุมความชื้น humidifier, หรือ dehumidifier