ไฮโดรมิเตอร์ วัดน้ำกรดแบตเตอรี่ BATTERY HYDROMETER

ไฮโดรมิเตอร์ วัดน้ำกรดแบตเตอรี่ BATTERY HYDROMETER

วัดความเข้มน้ำกรดแบตเตอรี่ 1.100-1.300 ไฮโดรมิเตอร์ วัดน้ำกรดแบตเตอรี่

ไฮโดรมิเตอร์ วัดน้ำกรด แบตเตอรี่
ปริมาณไฟฟ้า….ความถ่วงจำเพาะ…ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V)
….100%…………….1.250………………..12.60
…..75%……………..1.230………………..12.40
…..50%……………..1.200………………..12.20
…..25%……………..1.170………………..12.00(ต้องชาร์จไฟใหม่)

Hydrometer ไฮโดรมิเตอร์ ปรอดวัดน้ำกรดแบตเตอรี่

ไฮโดรมิเตอร์ วัดน้ำกรดแบตเตอรี่

อ่านค่าได้ง่ายโดยดูจากแถบดี และ ระดับตัวเลขการลอยของหลอดแก้ว
แสดงค่าที่วัดได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ 1.10 – 1.30
หลอดแก้วทนทานต่อน้ำกรดแบตฯเป็นอย่างดี
ใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ
ไฮโดรมิเตอร์ วัดน้ำกรดเพื่อตรวจสอบไฟแบตเตอรี่รถยนต์
เพียงบีบลูกยางสูบน้ำกรดเข้าหลอดแล้ววางให้หลอดตั้งตรงดูค่าที่วัดได้
ถ้าช่วงที่ลอยอยู่ในสีแดงแสดงว่ากำลังไฟในแบตเตอรี่มีปัญหาควรแก้ไข (1.100 – 1.205) โดยการชาร์จไฟเพิ่ม
ถ้าลอยในช่วงสีขาวต้องตรวจสอบแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหา (1.205 – 1.260) โดยการชาร์จไฟเพิ่ม
ถ้าสีเขียวแสดงว่าแบตฯสภาพดีอยู่ (1.260 – 1.300)