IT06-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส Benetech รุ่น GM900 Digital Infrared Thermometer -50°C~900°C ( -58°F~1652°F )

Infrared Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส BeneTech รุ่น GM900 คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานเหมาะสำหรับ วัดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่อันตราย พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง พื้นที่แคบ ชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สัมผัสงาน ซ่อมบำรุง ที่มีพื้นที่แคบ หรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดได้

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) BeneTech รุ่น GM900 มีย่านการวัดระหว่าง -50°C~900°C ( -58°F~1652°F ) มีความแม่นยำในการวัดที่ ±1.5 °C สามารถบันทึกค่า MAX, MIN, AVG, DIF ไว้ในหน่ายความจำภายใน เพิ่มความแม่นยำในการวัดด้วย Laser Pointer ทำให้แสดงตำแหน่งที่วัดได้อย่างแม่นยำ หน้าจอ LCD พร้อมกับ Back light ทำให้สามารถอ่านค่าได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย

สามารถปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุที่วัดเพื่อเพิ่มค่าความแม่นยำ เครื่องวัดอุณหภูมิ BeneTech รุ่น GM900 ผ่านการรับรองมาตราฐาน CE, FCC and RoHS.

Note: ค่า Emissivity (ε) หรือค่าสัมประสิทธิ์ของการแผ่รังสี เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการแผ่รังสีความร้อน ด้วยหลักการของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ infrarad หรือ IR

หลักการของการวัดก็คือเครื่องจะมีเซนเซอร์ตรวจจับการแผ่รังสีของพื้นผิววัตถุ แล้วแปลงค่าออกมาเป็นตัวเลขอุณหภูมิ เพราะฉนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ IR ไม่ได้ส่งอะไรหรือยิงอะไรออกไป เลเซอร์ที่มีใช้สำหรับประมาณบริเวณที่เครื่องกำลังตรวจวัดการแผ่รังสีออกมาเท่านั้น ทีวัตถุหรือพื้นผิวแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการแผ่รังสีต่างกันเช่น ใส่เสื้อสีดำ จะรู้สึกร้อนกว่าเสื้อสีขาว เป็นต้น

เพราะฉนั้น พื้นผิวสีดำ จะรับความร้อน หรือแผ่ความร้อนหรือรังสี IR ได้ดีกว่าพื้นผิวสีขาวทำให้ถ้าเราวัดอุณหภูมิด้วย IR ที่อุณหภูมิเดียวกัน พื้นผิวสีขาวจะให้ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่า สีดำทำให้การวัดผิดพลาด ด้วยเหตุผลดังกล่างค่า ε เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความถูกต้อง (accuracy) ของการวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

ดังนั้นเครื่องมือวุดอุณหภูมิแบบ IR ที่ดี ควรมีการปรับค่า Emissivity ที่เครื่องได้ เพื่อที่จะสามารถนำไปวัดอุณหภูมิที่พื้นผิวได้หลายๆแบบ