ลบ piesearch ออกจาก Chrome

วิธีการที่จะถอนการติดตั้ง Piesearch.com
1.open command prompt in admin mode
2.TYPEb C:Windowssystem32>RD /S /Q “%WinDir%System32GroupPolicyUsers
3.C:Windowssystem32>RD /S /Q “%WinDir%System32GroupPolicy
4.C:Windowssystem32>gpupdate /force
 5. then open chrome as admin mode
piesearch
piesearch