เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ มี 2 แบบหลัก ๆ ที่ใช้กัน คือ

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส

คือให้เครื่องที่จะใช้วัดสัมผัสกับวัตถุที่จะวัดโดยตรงแล้วอ่านค่าจากเครื่องวัด

ลักษณะของวัตถุที่จะใช้วัดกับเครื่องวัดแบบสัมผัสนี้จะต้องเป็นแบบติดกันแบบ

ต่อเนื่อง และหมุนเป็นลักษณะซ้ำ ๆ กัน(หมุนเป็นวง) เช่น แกน, เพลา, ล้อ, ล้อ

รถ ฯลฯ

แต่ถ้าหากว่าวัตถุที่จะวัดนี้ มีลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องหรือแยกจากกันเป็นซี่

ๆ อัน ๆ เช่น ใบพัดเครื่องจักร ใบพัดลม ใบพัดลักษณะดังกล่าวมีใบพัดประมาณ

3 ใบหรือ 4 ใบพัด ที่แยกจากกันไม่ติดกัน แต่ว่าหมุนเป็นวง ลักษณะเช่นนี้ท่าน

จะนำเครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัสไปวัดไม่ได้ เพราะมันจะไม่มีจุดใด ๆ ให้

เครื่องวัดสัมผัสได้ลักษณะเช่นนี้ท่านจำเป็นต้องใช้

เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง คือท่านต้องมาร์คจุดที่จะวัดด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง แล้วเปิด

เครื่องและยิงเลเซอร์ไปยังจุดที่ท่านมาร์คไว้ แล้วอ่านค่าการวัดที่ได้

ถ้าหากว่าท่านไม่ได้มีการมาร์คจุดไว้ด้วยแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงแล้ว

ถามว่าจะวัดได้ไหม คำตอบคือ วัดได้ ทั้งนี้สิ่งที่จะวัดต้องสะท้อนแสงได้ด้วยนะ

ครับ แต่ความแม่นยำจะมีน้อย

หรือถ้าหากเป็นเครื่องจักรบางลักษณะจะวัดไม่ได้(เครื่องไม่อ่านค่าเลย)

เช่น เครื่องที่ทึบ ๆ สกปรก ๆ มีน้ำมันจับมาก ๆ เวลาที่ท่านวัดการมาร์คจุดคือสิ่ง

ที่จะบอกว่าท่านจะต้องเล็งเลเซอร์ไปยังจุดใด ซึ่งถ้าหากว่าท่านเล็งเลเซอร์ไปมา

อย่างไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแล้วความแม่นยำของค่าการวัดจะน้อยลงครับ